Privatlivspolitik


Privatlivspolitik

På Lagersalg.com behandler vi persondata og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik for at beskytte din persondata. Politikken fortæller dig hvordan vi behandler din persondata og politikken er gældende for al information indsamlet eller indsendt via Lagersalg.com. Indsamling sker via cookies eller information afgivet af dig som bruger.

Når vi beder dig om at stille din persondata til rådighed for os, sørger vi for at oplyse dig om hvilke persondata vi behandler om dig, og med hvilket formål. Disse oplysninger gives på tidspunktet for indsamlingen af din persondata.

Lagersalg.com er dataansvarlig og vi sikrer at din persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Lagersalg.com ApS

Adresse: Navervej 13, 7430 Ikast

CVR: 36 94 26 14

Telefon: 61222128

Mail: info@lagersalg.com

Webside: www.lagersalg.com

Vores behandling af persondata:

Anvendelse af persondata

Da vi kontinuerligt ønsker at forbedre vores service, sikre kvaliteten i vores tjenester og i vores kontakt med dig, anvender vi persondata om dig.

Den type data vi indhenter om dig er af typerne almindelig persondata, data om interesser og vaner samt transaktionsdata. 

Formål med behandling

Formålet med indsamling af din persondata er at levere vores tjenester til dig, herunder reminders (påmindelser) om lagersalg, udsendelse af nyhedsbreve samt håndtering af tilmelding og køb af VIP Club.

Lagersalg.com indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata om dig der er relevante og tilstrækkelige for denne formålsopfyldelse samt overholdelse af lovgivning og opfyldelse af retlige forpligtelser. Det betyder at vi behandler forskellige typer persondata om dig, afhængig af det konkrete formål.

Forud for vores indsamling har vi foretaget en vurdering af om mængden af persondata om dig kan minimeres eller om de persondata vi behandler om dig kan anonymiseres. Dette gøres henset til vores øvrige forpligtelser i forbindelse med udbydelse af vores tjenester.

Vi benytter løsninger der sikrer at det udelukkende er relevante medarbejdere der har adgang til data. Dette gøres for at beskytte dig bedst muligt mod at dels uvedkommende, og dels en ubegrænset personkreds, kan få adgang til din data.

Kontrol og opdatering af persondata

De persondata vi behandler om dig kontrolleres for urigtige eller vildledende oplysninger.

Da vores tjeneste er afhængig af at din persondata er korrekt og opdateret, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i din persondata. Opdatering kan ske ved at benytte vores system eller ved benyttelse af kontaktoplysningerne ovenfor.

For at kvalitets-sikre vores tjeneste har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af din data.

Sletning af persondata

Din persondata slettes når de ikke længere er nødvendige i forhold til anvendelsesformål og lovgivning. 

Samtykke og eventuel videregivelse

Dit samtykke indhentes inden vi behandler din persondata til de ovenfor beskrevne formål, med mindre behandlingen foregår på andet lovligt grundlag. Disse grundlag oplyses sammen med vores legitime interesse i at behandle din persondata.

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage. Dette gøres ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor eller ved at afmelde dig vores tjeneste via vores systemer.

Såfremt det er nødvendigt at videregive din persondata til samarbejdspartnere og andre aktører til brug for eksempelvis markedsføring, indhenter vi dit samtykke til dette. Dit samtykke indhentes før vi videregiver din persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, og vi sikrer at disse samarbejdspartnere lever op til de krav der er opstillet for persondatabeskyttelse i denne politik samt i gældende lovgivning.

Dit samtykke indhentes ikke hvis Lagersalg.com er retlig forpligtet til at videregive din persondata, eksempelvis som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Lagersalg.com har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, hvori instrukser og foranstaltninger er beskrevet med formålet at beskytte din persondata mod at blive tilintetgjort, mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, samt mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vores medarbejdere er underlagt adgangskontrol for din følsomme persondata samt data vedrørende personlige interesser og vaner. 

Der tages rutinemæssigt backup af vores datasæt, for at forhindre datatab.

Lagersalg.com beskytter fortroligheden og autenciteten af din persondata ved hjælp af kryptering af betalingsoplysninger samt SSL kryptering.

I tilfælde af sikkerhedsbrud der resulterer i høj risiko mod dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller andre væsentlig ulemper, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler der gemmes lokalt på din computer gennem din browser. Disse benyttes typisk til at genkende dig, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer til dig. Der gemmes ikke personlige oplysninger i cookies og cookies kan ikke indeholde virus.

Cookies sendt til dig fra Lagersalg.com sletter sig selv efter et vist antal måneder, men fornyer sig selv efter hvert besøg.

Ønsker du ikke at modtage cookies, har du mulighed for at blokere disse, slette allerede eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel før der gemmes cookies på dit system. Skulle du vælge at benytte dig af disse muligheder, og dermed forhindre Lagersalg.com i at gemme cookies på dit system, er der en risiko for at websiden ikke vil fungere optimalt for dig.

Formålet med cookies på Lagersalg.com er at indsamle data til brug for fremtidige tilpasninger og forbedringer af vores tjeneste. Data fra cookies benyttes til trafikmåling og analyse (Google Analytics) og Affiliate Marketing. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Dine rettigheder

Din adgang til din persondata

Som bruger af Lagersalg.com kan du til enhver tid få oplyst hvilke persondata vi behandler om dig, herunder hvor disse stammer fra og hvordan vi anvender dem. Dine rettigheder inkluderer også oplysning om hvor længe vi opbevarer din persondata samt hvilke eksterne aktører der modtager persondata om dig i det omfang vi videregiver persondata i Danmark og udlandet.

Såfremt du anmoder om dette kan vi oplyse dig hvilke persondata vi behandler om dig. Denne adgang kan dog være begrænset af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse, immaterielle rettigheder samt forretningshemmeligheder.

Du har ret til at modtage de persondata du har stillet til rådighed for os samt de persondata vi har indhentet via dit samtykke. Du har retten til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Såfremt du benytter dig af din ret til dataportabilitet vil du modtage din persondata i et almindeligt anvendt format.

Sletning eller rettelse af din persondata

Såfremt du mener de oplysninger vi behandler om dig er unøjagtige eller urigtige kan du få dem rettet. Dette gør du ved at kontakte os og informere os om hvori unøjagtigheden består.

Vi har, i nogle tilfælde, en forpligtelse til at slette din persondata, herunder eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage. Du kan bede om at få din persondata slettet hvis du ikke længere mener de er nødvendige for vores formålsopfyldelse. Du kan ligeledes kontakte os hvis du mener din persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen m.v.

Din indsigelsesret

Du har indsigelsesret for vores brug af din persondata. Såfremt din indsigelse er berettiget sørger vi for at stoppe behandlingen af din persondata. 

Din henvendelse til os

Ved henvendelser om adgang til din persondata, rettelse af din persondata, sletning af din persondata samt indsigelse mod vores brug af din persondata, giver vi dig svar på din henvendelse hurtigst muligt, dog senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du bedes benytte kontaktoplysningerne øverst i denne privatlivspolitik når du henvender dig til os, samt gøre det klart hvad din henvendelse omhandler.